Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

now browsing by tag

 
 

Αποτελέσματα Πετρίδεια 2018,Σάββατο 14 Απριλίου 2018,Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης

Αποτελέσματα Πετρίδεια 2018,Σάββατο 14 Απριλίου 2018,Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης

Συμμετοχές Πετρίδεια 2018,Σάββατο 14 Απριλίου 2018,Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης

Συμμετοχές Πετρίδεια 2018,Σάββατο 14 Απριλίου 2018,Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης Συμμετοχές Ανά Σωματείο Πετρίδεια 2018,Σάββατο 14 Απριλίου 2018,Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη ΠΕΤΡΙΔΕΙΑ 2018,Σάββατο 14 Απριλίου 2018,Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη ΠΕΤΡΙΔΕΙΑ 2018,Σάββατο 14 Απριλίου 2018,Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΡΗΣΤΕΙΑ 2016,6-7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016,ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΡΗΣΤΕΙΑ 2016,6-7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016,ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «ΑΡΗΣΤΕΙΑ 2015»,31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πηγή:Π.Ε.Κ.ΚΔ.Μ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «ΑΡΗΣΤΕΙΑ 2015»,31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ «ΑΡΗΣ*ΤΕΙΑ 2015»,31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πηγή:Π.Ε.Κ.ΚΔ.Μ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΡΗΣΤΕΙΑ 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΡΗΣ*ΤΕΙΑ 2014,ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014,ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΗΣΤΕΙΑ 2014-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΗΣΤΕΙΑ 2014-ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ  

ΑΡΗΣΤΕΙΑ 2012,17-18/11/2012,ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΡΗΣΤΕΙΑ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΗΣΤΕΙΑ 2012